Sugen på havsöringsfiske?
Bohusläns kustband erbjuder ett varierat och spännande fiske efter havsöring. Kustlinjen är flera hundra mil lång och det mynnar hundratals mindre bäckar och åar i havet. Vattendragen är områdets lungor och när hösten kommer går havsöringen upp i åarna och leker. Efter ett par års uppväxt i bäckarna vandrar havsöringssmolten ut i havet och växer sig snabbt stora nog att sportfiskas efter. Vi har en tydlig säsong i Bohuslän och fiske är tillåtet från premiärdagen den 1 april fram till och med den 30 september. Därefter stängs fisket helt och fisken får leka i fred och växa på sig ostört innan säsongen drar igång igen kommande vår. Området är helt självförsörjande med en vild stam av havsöring och vi har bra regler för uttag av fisk som säkrar att beståndet hålls vitalt. Minimåttet för havsöring i havet är 45 centimeter och man får ta upp som mest två fiskar per fiskare och dag.

Få nyhetsuppdateringar – gilla oss på Facebook

Välkommen till en av världens vackraste fiskeplatser

Bohuslän har en mycket varierad natur och kustlandskapet erbjuder allt från grunda lerbottenvikar längst in i fjordarna till de karga öarna ytterskär som omges av klara tidvattenströmmar. Rent generellt kan man säga att man vår och höst bör prioritera fiske längre in mot fastlandet, då fisken ofta håller sig närmre sötvattenutloppen från vattendragen. Kallt vatten innebär att öringens aptit gynnas av en lägre saltvattenhalt.

Sommartid, när vattentemperaturen börjar stiga över 15-16 grader kan man med fördel söka sig längre ut i kustbandet. De starka tidvattensströmmarna längre ut gynnar alltid fisket under sommarmånaderna.

Projektet Havsöringsvägen 

Havsöringsvägen är ett EU-finansierat Leaderprojekt vars syfte är att göra det enklare för er som besöker området att lyckas med ert fiske. På hemsidan och i magasinet ovan presenterar vi området våra lokala guider och ger er matnyttiga tips så ni ska få maximal chans att lyckas med ert havsöringsfiske om ni väljer att besöka oss. Området är unikt på det viset att vi har en välutvecklad infrastruktur som gör att man utan problem kan hitta både boenden och restauranger i direkt anslutning till ett utomordentligt bra fiske. Det här är ett område som passar lika bra för en barnfamilj med sidointressen som för en dedikerad sportfiskefantast som söker ett mer exklusivt sportfiske i unika kustmiljöer utan trängsel.