Fiska havsöring

Fjord och skärgårdslandskapet längs Bohuskusten erbjuder hundratals mil med fiskbar kustlinje. Havsöringen rör sig längs hela bohuskusten men vattentemperatur och tidvattenströmmar påverkar var man väljer att söka fisken. Här beskriver vi lite grundläggande tankar kring fisket beroende av säsong.

Fiske efter havsöring är tillåtet från den 1 april till den 30 september och man få ta upp maximalt två havsöringar per fiskare och dag med ett minimått på 45 centimeter.

Vårfiske

Öringen går i större stim och står ofta på grunt vatten i varmare fastlandsvikar.

Läs mer

Sommarfiske

Vattnet är varmt och det är viktigt att fiska när det är som mest rörelse i vattnet. Sök gärna havsöringen längre ut i kustbandet.

Läs mer

Höstfiske

I september sjunker vattentemperaturen och öringarna återvänder till grundområdena närmare land.

Läs mer