Fiskevård

En av nyckelfaktorerna till det livskraftiga havsöringsbeståndet som finns längs Bohusläns kuster är den stora reproduktionen av vild havsöring i de bäckar och åar som mynnar i havet. Det görs inga stödutsättningar av havsöring i området utan all öring vi fiskar på kommer från hundratals havsöringsförande vattendrag längs kustbandet och ute på öarna som varje år producerar miljoner med havsöringssmolt som återvänder till havet för att växa till sig. 

Havsöringen är fredad från 1 oktober till 31 mars

I Bohuslän är havsöringsfisket helt fredat för fiske från den första oktober till och med den 31 mars. Öringen leker i områdets strömmande sötvattendrag under oktober och november och det är många lokala sportfiskare som lägger ner ideella arbetstimmar på att se till att det är minimalt med vandringshinder och rena, fina lekbottnar i bäckarna tills det att havsöringen återvänder till sina lekområden. 

Vi Fjordguider har exempelvis engagerat oss i ett antal bäckar där vi tillsammans hjälps åt att åtgärda hinder och jobba med att maximera förutsättningarna för den fisk som kommer tillbaka för lek. Att lägga ut lekgrus som ökar fiskens möjligheter att hitta bra platser att gräva ner sina ägg på är ett exempel på en åtgärd som ger effekt. 

Räkna smolt med hjälp av elfiske

En annan viktig del i fiskevården är att mäta resultaten så man ser att de åtgärderna man gör får önskat resultat. Ett bra sätt att mäta en insats är att elfiska och räkna havsöringssmolt före och efter man genomfört åtgärder. Om man räknar antalet smolt på en bestämd sträcka av en bäck kan man snabbt se om åtgärden fått önskad effekt. 

En spännande insats som vi börjat jobba med i området på senare år är att anlägga våtmarksområden som är tänkta att ge bäckarna en jämnare vattenföring under året. Torkar en bäck ut en sommar så riskerar tyvärr all smolt att dö och då kan en lyckad lek under hösten helt slås ut. Har man skapat en våtmark längre upp i ett bäcksystem så får man ett jämnare vattenflöde som ger bättre förutsättningar för bäckarna att klara även en längre torrperiod.

Starkt havsöringsbestånd

Fiskevård i sötvattendragen tillsammans med bra regler för uttag av fisk i havet säkrar att vi bibehåller ett livskraftigt bestånd att sportfiska efter. Vill ni läsa mer om de åtgärder vi gör eller bidra till fiskevården i området så besök www.8fjordar.se för mer information.