Sommarfiske

När vattenstemperaturen stiger under sommaren växer bottenvegationen i de grunda vikarna och flera fiskeplatser som fiskat bra under våren blir ofiskbara. Det varmare vattnet gör att öringen söker sig till djupare vatten och vatten som är i rörelse. Att fiska när tidvattnet är som starkast är en av nyckelfaktorerna till ett lyckat sommarfiske. Det finns bra hjälpmedel för att hålla koll på när tidvattnet rör sig upp eller ner. En bra applikation till mobiltelefonen är exempelvis Tidvatten Nära Mig. Det bästa brukar vara att fiska på en stigande tidvattenkurva men det funkar även bra när tidvattnet går ner. I Fjordarna är det även andra faktorer som spelar in. En stark pålandsvind kan göra att det blåser in mycket vatten vilket ger en starkare ström och ett högre vattenstånd än normalt. Grundregeln är att man fiskar när havsvattnet rör sig. Är vattnet stilla är det ofta bättre att ta en fikapaus och invänta nästa fisketillfälle. Vindriktning spelar också roll för fisket. Det bästa är västlig eller sydlig vind. Sämst är östlig eller kall nordanvind. 

Branter och strömsatta partier

Öringen jagar fortfarande i grundområden men det är ofta effektivare att fiska mer mot djupbranterna där fisken kan patrullera av de strömsatta branterna och gör födosök in på grundområdena. Har man tillgång till en djupkarta eller kollar Google Earth ser man enkelt var gränsen mellan djupt och grunt vatten ligger. När strömmen ligger på är det här utmärkta platser att fiska av.

Ett annat klassiskt sommarfiske är att fiska strömsatta klippbranter, det får gärna slutta ner mot åtta-tio meters djup. Fiskar man fluga och vill fiska efter den lite större öringen är sjunklina och små märlor eller räkor man fiskar långsamt upp eller ner från branterna, beroende av om man fiskar från land eller från båt, en effektiv teknik. Bästa tiden för det här fisket brukar vara skymningstimmarna i juni och juli.

Blåser det är det alltid fördelaktigt att fiska områden med pålandsvind där räkor, märlor och småfisk trycks in av vågrörelserna. Öringen följer födan och som fiskare gäller det att hitta de platser där öringen har lättast att hitta mat.

Fiske i yttre kustbandet

Under sommarmånaderna är fisket i de yttre skären ofta bra. Vattnet är klart och tidvattenströmmarna är betydligt starkare än de inne i fjordarna. Strömhastigheterna när tidvattenströmmen är som starkast kan vara i klass med en älv. De silverblanka havsöringarna jagar småfisk och räkor i strömvirvlarna. Man kan med fördel använda lite tyngre drag, runt 18-26 gram, eller wobblers som går ner några meter. I annat fall kan det vara problem att komma ner i de starka strömmarna. Det viktigaste  är att betena fiskar en bit under vattenytan. Är öringen på tag stiger de ofta från flera meters djup för att ta ett drag eller en fluga. Exempel på bra flugor är exempelvis förtyngda fisk- och räkimitationer.

Håv och polaroidglasögon

Ett vanligt hjälpmedel vid havsöringsfiske är polariserande solglasögon. Den polariserande linsen tar bort reflexerna på vattenytan och gör att man lättare kan se om det är någon öring som följer betet. Utan polariserande glasögon är risken stor att man helt missar många av de öringar som ibland bara följer efter utan att ta fluga eller draget under en dags fiske. Glasögonen skyddar även ögonen mot krokar så det är utmärkt hjälpmedel som rekommenderas. Ett annat bra hjälpmedel är en håv. Havsöringarna är stridbara och det är lättare att landa fisken och enklare att hanterar den i en håv vid återutsättning av öringar man inte vill behålla. En håv med gummerat och knutfritt nät minimerar problem med krokar som fastnar i nätet och är även skonsammare mot fisken. 

Minimåttet på havsöring är 45 centimeter. Man får som mest behålla två havsöringar per fiskare och dag.