Vårfiske

Vattnet är kallt och vissa år kan isen fortfarande ligga kvar i en del vikar i början av april. Hemligheten med ett lyckat vårfiske handlar ofta om att hitta grunda vikar som håller lite varmare vatten. Det är inte ovanligt att vattentemperaturen kan variera tre-fyra grader i samma vik. Havsöringarna går ofta i större stim i början av säsongen och hittar man ett område med fisk kan man få flera öringar på samma plats.

Google Earth

Ett bra hjälpmedel för att lyckas med fisket är att använda sig av Google Earth och leta grunda vikar, gärna i anslutning till ett eller flera bäckutlopp som förser viken med sötvatten. Havsöringen har lättare att smälta sin mat och blir aktivare om saltvattenhalten i havet är lägre när vattentemperaturen är låg. Fiskar man från land är fiske med vadarbyxor att föredra, så att man kan vad ut i vikarna och fiska av dem enklare. När man bestämt sig för ett område man vill fiska betar man av det med kast med fyra-fem meters mellanrum tills man får kontakt med öringen. Fisken är ofta lite slöare i början av säsongen och lätta grundgående skeddrag eller flugor i skrikiga färger som rosa, orange, rött eller chartreuse som kan fiskas lite långsammare är exempel på väl fungerande beten som brukar leverera fisk den här tiden på året.

Rörligt fiske

Havsöringsvägens område sträcker sig från Nordre älvs mynning i Kungälv och hela vägen upp till Strömstad. Utforskar ni kuststräckan med hjälp av Google Earth kommer ni att hitta hundratals platser som passar in på beskrivningen ovan. Det är enkelt att hitta egna fiskeplatser där man inte behöver trängas och det är alltid fördelaktigt om man kan hitta en vik där man får vara själv så att man kan fiska av området i sin egen takt. Är vädret lugnt är det inte ovanligt att öringarna röjer sig när de vakar eller om de jagar räkor och borstmask på grunt vatten. Ett rörligt fiske är oftast att föredra och ser man jagande fisk bör man alltid söka sig till de platser där öringen är aktiv.

Borstmasksvärmning är ett fenomen som förekommer längs hela kustbandet. På våren är det vanligt att man ser att måsar samlas och dyker efter maskarna när de svärmar på de grunda sand och lerbottnarna. Fiskar man med flugspö finns det flugmönster som imiterar borstmasken och dessa kan vara väldigt effektiva om man har turen att hitta en vik där öringen är inne och jagar borstmask.

Båt eller kajak ger fördelar

Har man tillgång till flytring, kajak eller båt så ger det möjlighet att nå platser som kan vara svåra eller omöjliga att nå vid landfiske. Vissa sträckor kan vara svåra att vada. En riktigt mjuk lerbotten kan exempelvis göra ett område näst intill otillgängligt för landfiske. Det finns även vikar ute bland öarna där fisken är mer ostörd än i de mer fastlandsnära vikarna. En båt eller kajak med ekolod och kartplotter som ger kontinuerlig temperaturangivelse ger stora fördelar vid den här typen av förhållanden. 

Utrustning

Den vanligaste utrustningen för flugfiske efter havsöring längs Bohuskusten är förmodligen ett flugspö på nio fot i klass sex med en Intermediate fluglina. Intermediate innebär att fluglinan sjunker långsamt. Eftersom vårfisket bedrivs på grunt vatten fungerar det även bra att använda en flytlina till det här fisket. En lätt förtyngning på flugan och ett tafsmaterial i fluorcarbon gör att man enkelt får ner flugan på önskat djup. Lämplig tjocklek på tafsspetsen ligger på runt 0,26 millimeter. Fiskar man hem sina flugor strax under ytan ner till meterns djup så täcker man oftast det område där fisken jagar. Hittar man djuphålor eller djupbranter i anslutning till de grunda vikarna är dessa alltid heta platser för fisket. Fisken gillar att patrullera av de här områdena och tittar man på Google Earth kan man enkelt identifiera den här typen av fiskeplatser. En annan klassiker är vikar med vegetationsområden som exempelvis ålgräsängar eller fläckvisa partier med tång. En klassisk leopardbotten, sandbotten med tångfläckar, är alltid lite extra het att fiska av.

Till haspelfisket är ett spö på runt 8 fot med en viktangivelse på runt 10-30 gram och en flätlina på 0,15-0,17 mm en lämplig utrustning. Spolformade skeddrag på mellan 10-18 gram är oftast perfekt vid vårfisket.